Thứ năm, ngày 5 tháng 10, 2023 - 2:30

Lan tỏa văn hóa doanh nghiệp đến từng cán bộ NPCIT, cùng nhau thực hiện phương châm “Một đội ngũ – Một mục tiêu – Một hành trình” 1111

Lan tỏa văn hóa doanh nghiệp đến từng cán bộ NPCIT, cùng nhau thực hiện phương châm “Một đội ngũ – Một mục tiêu – Một hành trình” 1111

Trong tháng 7 năm 2019 Công ty CNTT Điện lực miền Bắc đã tổ chức chương trình lan tỏa VHDN. Thông qua các hoạt động của chương trình, cán bộ người lao động có thể thấu hiểu nội dung chương trình “Hành trình văn hóa EVNNPC”, để cùng nhau quyết tâm đổi mới, chung sức gắn kết và hợp lực phát triển 2222.

Quay Lại Đầu Trang