Thứ năm, ngày 5 tháng 10, 2023 - 2:40

PC Thái Bình: ĐIỆN LỰC KIẾN XƯƠNG TỔ CHỨC LỄ KÝ CAM KẾT THỰC HIỆN TỐT VĂN HÓA DOANH NGHIỆP NĂM 2019

Thứ Tư, 21/8/2019 | 13:06

Thực hiện phương châm “Một đội ngũ - Một mục tiêu - Một hành trình”, sáng ngày 11/4/2019 Điện lực Kiến Xương đã tổ chức ký cam kết “ Thực hiện tốt VHDN năm 2019

Với mục tiêu tăng cường gắn kết và hợp lực triển khai hiệu quả, thực hiện phương châm “Một đội ngũ - Một mục tiêu - Một hành trình”, xây dựng đội ngũ cán bộ của Điện lực Kiến Xương có phong cách lãnh đạo đổi mới theo phong cách lãnh đạo EVNNPC “Đổi mới – Chuyên nghiệp – Hành động – Hiệu quả”; đồng thời xây dựng một tập thể đoàn kết, thống nhất, chung sức  chung lòng cùng quyết tâm đổi mới phát triển hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao và lan tỏa mạnh mẽ giá trị cốt lõi, các nội dung văn hóa của EVNNPC vào hoạt động sản xuất kinh doanh và đời sống tinh thần của toàn thể cán bộ công nhân viên Điện lực Kiến Xương, sáng ngày 11/4/2019 Điện lực Kiến Xương đã tổ chức ký cam kết “ Thực hiện tốt VHDN năm 2019, nêu gương hành động triển khai chương trình OneNPC “Một đội ngũ - Một mục tiêu - Một hành trình” giữa Phó giám đốc Điện lực; Trưởng, phó phòng và các Đội trưởng, Đội phó đội quản lý tổng hợp với Giám đốc, Chủ tịch công đoàn CSTV về các nội dung chủ yếu  như sau:

- Đổi mới tư duy hành động, đổi mới phong cách lãnh đạo theo định hướng của EVNNPC “Đổi mới – Chuyên nghiệp – Hành động – Hiệu quả” và thực hiện theo phương châm “Một đội ngũ – Một mục tiêu – Một hành trình”.

- Chủ động gắn kết toàn bộ CBCNV trong Đơn vị, xây dựng một tập thể đoàn kết, thống nhất, chung sức  chung lòng cùng quyết tâm đổi mới phát triển hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao.

- Thực hiện tốt công tác lãnh đạo, chỉ đạo công tác VHDN của đơn vị, triển khai thực hiện có hiệu quả các nội dung của Kế hoạch văn hóa doanh nghiệp năm 2019.

- Lan tỏa mạnh mẽ giá trị cốt lõi và triển khai đưa các nội dung văn hóa lãnh đạo, văn hóa ứng xử, văn hóa kinh doanh, văn hóa an toàn và văn hóa học tập vào hoạt động SXKD và đời sống của toàn thể CBCNV. Đảm bảo 100% CBCNV thực hiện tốt công tác VHDN, nâng cao chất lượng dịch vụ và sự hài lòng của khách hàng, duy trì hiệu quả công tác 5S tại đơn vị.

- Không ngừng học tập để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, sử dụng và khai thác hiệu quả các giải pháp công nghệ mới vào các hoạt động SXKD.

Năm 2018, Điện lực Kiến Xương đã có những chuyển biến tích cực trong công tác văn hóa doanh nghiệp. Phát huy kết quả đó, ngay từ đầu năm 2019 thực hiện Chỉ thị của Tổng công ty và chỉ đạo của Công ty Điện lực Thái Bình về công tác VHDN, Điện lực Kiến Xương đã xây dựng kế hoạch triển khai thực thi VHDN tại  đơn vị. Với việc tăng cường đẩy mạnh thực thi văn hóa doanh nghiệp đồng thời đội ngũ cán bộ của Điện lực Kiến Xương có phong cách lãnh đạo đổi mới theo phong cách lãnh đạo EVNNPC và một tập thể đoàn kết, thống nhất, chung sức chung lòng, chắc chắn Điện lực Kiến xương sẽ hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao năm 2019./.

                                  Vũ Nguyên – Điện lực Kiến Xương

Bình luận

Gửi bình luận Đóng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Quay Lại Đầu Trang