Thứ năm, ngày 9 tháng 2, 2023 - 13:42

PC Sơn La: Đẩy mạnh công tác Vì sự tiến bộ phụ nữ và Bình đẳng giới

Thứ Năm, 1/8/2019 | 8:29

Vì sự tiến bộ phụ nữ và bình đẳng giới (VSTBPN & BĐG) là hoạt động luôn được Ban Lãnh đạo, Ban VSTBPN Công ty quan tâm và triển khai có hiệu quả nhiều chương trình thiết thực nhằm nâng cao hoạt động bình đẳng giới và phát triển đội ngũ lao động nữ trong toàn Công ty.

Trong năm 2017 vừa qua, Ban VSTBPN Công ty đã phối hợp với Công đoàn Công ty tổ chức nhiều hoạt động có ý nghĩa chăm lo cho đời sống của nữ CBCNV. Một số hoạt động nổi bật đã triển khai và đạt nhiều kết quả tốt như: Ban VSTBPN phối hợp các phòng ban chuyên môn tổ chức đào tạo công tác điều độ, kiểm tra giám sát mua bán điện, quản lý hệ thồng phần mềm PMIS cho 46 nhân lực nữ tại các Điện lực và xí nghiệp trực thuộc. Đảm bảo 100% nữ CNVC-LĐ có việc làm ổn định, đời sống ngày càng được nâng cao; Khuyến khích nữ CNVC-LĐ tham gia đóng góp sáng kiến trong sản xuất kinh doanh.

Ban VSTBPN phối hợp các phòng ban chuyên môn tổ chức đào tạo công tác điều độ, kiểm tra giám sát mua bán điện
Ban VSTBPN Công ty đã phối hợp với Công đoàn Công ty tổ chức cho các chị em đi thăm quan

Trong năm 2017, có 07 sáng kiến cải tiến kỹ thuật, hợp lý hóa sản xuất của nhóm tác giả có CBCNV nữ tham gia đã được công nhận cấp Công ty (trong đó có 01 sáng kiến cấp Tổng công ty); Ngoài ra, Ban VSTBPN phối hợp với Công đoàn Công ty tổ chức cho chị em đi tham quan nhân các ngày kỉ niệm 8/3 và 20/10, đến nay đã tạo điều kiện cho nhiều đoàn nữ CBCNV tham quan tại Vương quốc Thái Lan và các khu vực trong nước, nâng cao đời sống tinh thần cho nữ CBCNV; Ban Lãnh đạo Công ty cũng luôn tạo điều kiện để các chị em có đủ năng lực, phẩm chất giới thiệu vào các vị trí quản lý và quy hoạch cán bộ của Công ty. Tính đến tháng 12/2017, số nữ CNVC là trưởng, phó các phòng ban, Phó Giám đốc Điện lực là 11/91 đồng chí, chiếm tỷ lệ 12%. Trong Quy hoạch cán bộ Công ty Điện lực Sơn La giai đoạn 2017-2021 và giai đoạn 2020-2025 có thêm 01 nữ quy hoạch chức vụ Phó Giám đốc Công ty. 

Trong năm 2018, Ban VSTBPN Công ty tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động VSTBPN theo chỉ đạo của Tổng Công ty. Phối hợp với Công đoàn tổ chức các hoạt động nhân các ngày kỷ niệm và các hoạt động có ý nghĩa cho tập thể lao động nữ. Phấn đấu đưa chỉ tiêu đào tạo nữ sau Đại học đạt 3,3%, tỷ lệ đào tạo Đại học đạt 29,7%. Tiếp tục nâng cao đời sống tinh thần vật chất, nâng cao năng lực, ổn định việc làm và chăm lo sức khỏe cho đội ngũ nữ CNVC trong Công ty.

Phương Thảo - PC Sơn La

Bình luận

Gửi bình luận Đóng

Quay Lại Đầu Trang