Thứ năm, ngày 5 tháng 10, 2023 - 3:35

EVNNPC tổ chức đào tạo huấn luyện về công tác định hướng VHDN Tổng công ty cho các đơn vị thành viên

EVNNPC tổ chức đào tạo huấn luyện về công tác định hướng VHDN Tổng công ty cho các đơn vị thành viên

Năm 2019 chương trình “Hành trình văn hóa EVNNPC” được Tổng công ty Điện lực miền Bắc triển khai thực hiện theo kế hoạch mục tiêu nhiệm vụ đề ra để đảm bảo tính thống nhất cao trong chỉ đạo, điều hành, quản lý và thực thi các hoạt động VHDN của Tổng công ty tới toàn thể các đơn vị thành viên.

Quay Lại Đầu Trang