Thứ năm, ngày 5 tháng 10, 2023 - 4:14

Đảng bộ PC Lạng Sơn: Hạt nhân chính trị của doanh nghiệp

Đảng bộ PC Lạng Sơn: Hạt nhân chính trị của doanh nghiệp

Kể từ khi thành lập đến nay, với 54 năm xây dựng và trưởng thành, Công ty Điện lực Lạng Sơn (PC Lạng Sơn) luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ SXKD và ngày càng tiến bước, phát triển bền vững. Có được những kết quả đó,  là do có sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của tổ chức Đảng trong đơn vị.

Quay Lại Đầu Trang