Thứ năm, ngày 5 tháng 10, 2023 - 3:48

6 YẾU TỐ TẠO NÊN VĂN HÓA DOANH NGHIỆP
icon photos

6 YẾU TỐ TẠO NÊN VĂN HÓA DOANH NGHIỆP

Lợi ích của một nền văn hóa doanh nghiệp vững mạnh đều mang tính trực quan và được hỗ trợ bởi khoa học xã hội. Theo Giáo sư James L. Heskett (giáo sư về Kinh doanh Logistics) từng nói rằng: “Văn hóa doanh nghiệp có thể chiếm 20-30% về hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp".

Quay Lại Đầu Trang