Thứ năm, ngày 5 tháng 10, 2023 - 3:14

Hội nghị tập huấn kiến thức pháp luật và bổi dưỡng nghiệp vụ kiểm tra, thanh tra và pháp chế năm 2019
icon photos

Hội nghị tập huấn kiến thức pháp luật và bổi dưỡng nghiệp vụ kiểm tra, thanh tra và pháp chế năm 2019

Tiếp tục trong khuôn khổ chương trình kế hoạch tập huấn pháp luật năm 2019, ngày 17/9/2019 tại Thanh Hóa Tổng công ty Điện lực miền Bắc đã khai mạc Hội nghị tập huấn kiến thức pháp luật và bồi dưỡng nghiệp kiểm tra, thanh tra và pháp chế năm 2019 cho cán bộ quản lý các Ban và các đơn vị cấp 3 của Tổng công ty

Quay Lại Đầu Trang