Tiếp tục trong khuôn khổ chương trình kế hoạch tập huấn pháp luật năm 2019, ngày 17/9/2019 tại Thanh Hóa Tổng công ty Điện lực miền Bắc đã khai mạc Hội nghị tập huấn kiến thức pháp luật và bồi dưỡng nghiệp kiểm tra, thanh tra và pháp chế năm 2019 cho cán bộ quản lý các Ban và các đơn vị cấp 3 của Tổng công ty. Nội dung tập huấn bao gồm: Khái quát về Luật dân sự và những điểm mới của Bộ Luật dân sự năm 2015 liên quan đến các Công ty Điện lực; Khái quát về Bộ Luật Tố tụng dân sự liên quan đến hoạt động điện lực; Bộ luật Lao động 2012 - Thực  trạng và xu hướng sửa đổi; Luật khiếu nại tố cáo và các văn bản hướng dẫn thi hành; Luật Phòng chống tham nhũng và Nghị định số 59/2019/NĐ-CP Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật phòng chống tham nhũng. Giảng viên tham gia giảng dạy là Phó giáo sư -Tiến sỹ, Tiến sỹ của Đại học Luật và Tiến sỹ của Học viện Thanh tra.


Trong quá trình tập huấn các học viên đã sôi nổi tham gia thảo luận các tình huống và thực tế những vướng mắc trong hoạt động sản xuất kinh doanh, qua đó nâng cao năng lực nghiệp vụ công tác để vận dụng vào thực tiễn.

Các học viên đánh giá cao các chuyên đề giới thiệu tại lớp tập huấn rất bổ ích sát thực phù hợp với đối tượng học viên, các giảng viên tham gia giảng dạy có chất lượng tốt, truyền giảng dễ hiểu, nhiệt tình giải đáp các vướng mắc do các học viên đưa ra.

Qua lớp tập huấn, các học viên sẽ có thêm kinh nghiệm, kỹ năng trong hoạt động quản lý điều hành và thực thi công việc được giao.

Đây cũng là dịp để các học viên giao lưu, trao đổi kinh nghiệm về tổ chức, hoạt động kiểm tra, thanh tra và pháp chế tại đơn vị góp phần nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, thanh tra và pháp chế  trong toàn Tổng công ty. Kết thúc lớp tập huấn các học viên được làm bài kiểm tra để đánh giá nhận thức, bài kiểm tra gồm hai phần trắc nghiệm và tự luận.

Lớp tập huấn sẽ diễn ra từ ngày 17/9 đến ngày 21/9/2019.

Quay Lại Đầu Trang